ФНКТ Ø 60, Ø 73, Ø 89, Ø 114 Қскқ жөндеу

 • СКҚ технологиялық жөндеу процесі келесі операцияларды қамтиды:

  СКҚ тазарту және жуу, Цельсий бойынша 90-95 градус, 4 атмосфера;

  Термодинамикалық әдіспен асфальтосмолопарафиндерден (АСПО) СКҚ тазарту;

  СКҚ үлгілеу;

  СКҚ муфталарын бұрап алу;

  СКҚ денесін бұзбай бақылау (құбыр денесіндегі бойлық және көлденең бағдарлау ақауларын анықтау және олардың координаттарын анықтау, құбыр қабырғасының ең аз қалыңдығын, құбыр ұзындығын, құбырдың беріктік тобын анықтау);

  СКҚ ақаулы ұштары кесу, ШӨҚ-мен құбыр кескіш білдектерде бұрандаларды кесу;

  Құбырдың ниппель бұрандасын қалпына келтіру және қатайту;

  Ниппель бұрандаларының калибрлерін автоматтандырылған басқару;

  ҚСКҚ-дан ЕХРЕ пластигін шығарып алу;

  EXPE пластикалық қаптамасын кірістіру;

  СКҚ мамандандырылған муфтасын бұру;

  Муфта бұрандасының калибрлерімен автоматтандырылған бақылау;

  ҚСКҚ жоғары қысымда тексеру;

  Таңбалау.