Миссия және құндылықтар

Қазақстан Республикасының заңнамасы, Кодексі, этикалық нормалар мен жалпы қабылданған корпоративтік этика нормалары, мекеменің қызметкерлерінің құзыреті мен кәсібилігі, олардың тиімділігі, адалдығы, тұтастығы талаптарына толық сәйкестігін қамтамасыз ету болып табылады. Адалдық, жауапкершілік және сенімділік, ақпараттық ашықтық, патриотизм, өзара көмек, бір-біріне құрмет, сондай-ақ барлық мүдделі тараптардың құқықтарын құрметтеу және осындай тұлғалармен ынтымақтасуға деген ұмтылыс,«ТРУБРЕМЦЕНТР» ЖШС қызметінің негізі қалайтын негізгі корпоративтік құндылықтар болып табылады.