Ø 60, Ø 73, Ø 89 Мм СКҚ Жөндеу

 

CКҚ жөндеу технологиялық процесі келесі операцияларды қамтиды:

 • Пайдалану шөгінділерінен тазарту (CКҚ тазалауға арналған жуу және термодинамикалық қондырғымен);
 • СКҚ муфталарын бұрап алу;
 • СКҚ үлгілеу;
 • СКҚ ішкі бетін механикалық тазарту;
 • Дефектоскопия (1 және 2-санатқа жатқызумен бойлық және көлденең ақауларды, қабырға қалыңдығын анықтау);
 • беріктік тобын анықтау;
 • Бұрандаларды СКҚ Ø 60, Ø 73, Ø 89, Ø 114 мм қайта кесу;
 • CКҚ қалпына келтірілген немесе жаңа муфталарын бұру;
 • CКҚ гидравликалық сынау;
 • Бұрандалардың сақтандырғыш элементтерінің ұзындығын өлшеу, соққы-нүктелік таңбалау, орнату, СКҚ сапа паспортын бере отырып қаптау;
 • ТСБ мамандарының барлық жөндеу кезеңдерінде сапаны бақылауы.

Ø 60, Ø 73, Ø 89 мм ШТ СКҚ жөндеу

Өнділірген жылы мен еліне қарамастан, ақаулы ШТ СКҚ күрделі жөндеуді қамтамасыз ету, содан кейін пайдалану үшін барлық қажетті материалдармен жабдықтау: муфталар, бұрандалы протекторлар, JET Lube «TFW» майлау.

Оның ішінде «Тапсырыс берушінің» қоймаларындағы орындарды босату мақсатында жөндеуге жарамсыз ШТ СКҚ утилизацияға дайындау.